Tietosuojatiedote (EU)

Tietosuojatiedote rekisteröidyille, jotka toimivat asiakasyritysten edustajina

 1. Rekisterinpitäjä: Hansa-Partner Ky, Taskulantie 18, 20300 Turku, www.hansapartner.fi

 2. Käsiteltävät henkilötiedot 

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tieto asemasta tai työtehtävästä asiakasyrityksessä.

 3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

  Hansa-Partner käsittelee henkilötietoja markkinointiin, kauppakirjeenvaihtoon sekä toimitusten ja laskutuksen hoitamiseksi.

 4. Henkilötietojen käsittelyperuste

  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6.1 f kohdan perusteella, Hansa-Partnerin oikeutetun edun nojalla.

 5. Erityisethenkilötietoryhmät ja rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely

  Emme käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä emmekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja.

 6. Henkilötietojesi kerääminen

  Keräämme henkilötietojasi sinulta tai asiakasyritykseltä, jota edustat.

 7. Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen sisällä

  Emme luovuta henkilötietoja kolmansille tahoille.

 8. Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen ulkopuolelle

  Emme luovuta henkilötietoja kolmansille tahoille.

 9. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

  Emme käsittele henkilötietoja automaattista päätöksentekoa tai profilointia varten.

 10. Henkilötietojen säilytysajat

  Henkilötiedot poistetaan saatuamme tiedon, että et enää toimi yrityksen edustajana. Muussa tilanteessa henkilötiedot säilytetään kolmen vuoden ajan viimeisestä liiketapahtumasta.

 11. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsittelemme, on erilaisia oikeuksia yritystämme kohtaan. Alta löydät tietoa siitä, miten voit käyttää näitä oikeuksiasi. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi.

  • Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä
   Rekisteröidylle ilmoitetaan tietojen käsittelystä toimittamalla linkki tähän tietosuojatiedotteeseen.

  • Oikeus saada tutustua henkilötietoihisi
   Jos haluat tietää mitä henkilötietojasi käsittelemme, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla mail@hansapartner.fi.

  • Oikeus oikaista tietoja
   Jos haluat oikaista käsittelemiämme, sinua koskevia epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla mail@hansapartner.fi.

  • Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
   Jos haluat meidän poistavan sinua koskevia henkilötietoja, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla mail@hansapartner.fi.

  • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
   Jos haluat rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla mail@hansapartner.fi.

  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   Sinulla ei ole oikeutta saada tietojasi siirretyksi järjestelmästä toiseen, koska emme käsittele henkilötietojasi suostumuksen tai kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella.

  • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

   • Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla mail@hansapartner.fi.

   • Mikäli haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen pyyntösi perusteella.

 12. Muutokset tietosuojatiedotteeseen

  Tätä tietosuojatiedotetta voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivitetty dokumentti julkaistaan tällä sivulla.

 13. Yhteystiedot sekä mahdollisuus tehdä valitus viranomaiselle

  Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn, voit olla yhteydessä meihin mail@hansapartner.fi.

  Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, tietosuoja@om.fi).

  Tietosuojatiedote päivitetty 12/2023

Liite

Sivustomme käyttää evästeitä. Lisätietoja evästeistä on Evästekäytännössämme

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tämä verkkosivusto käyttää Complianzin Privacy Suite for WordPress -sovellusta selain- ja laitepohjaisen suostumuksen keräämiseen ja tallentamiseen. Tätä toimintoa varten IP-osoitteesi anonymisoidaan ja tallennetaan tietokantaamme. Tämä palvelu ei käsittele mitään henkilökohtaisia tunnistetietoja eikä jaa tietoja palveluntarjoajan kanssa. Lisätietoja on Complianzin Tietosuojalausunnossa.

Privacy notice (EU)

Privacy notice for data subjects that represent companies 

 1. Controller: Hansa-Partner Ky, Taskulantie 18, 20300 Turku, Finland, www.hansapartner.fi

 2. Personal data which are processed
  • Name
  • Email Address
  • Phone number
  • Information about role or title

 3. Purposes for processing personal data

  Hansa-Partner processes personal data for marketing purposes, commercial correspondence and for deliveries and invoicing.

 4. Legal basis for processing personal data

  Personal data are processed based on GDPR 6.1 f and the legitimate interest of Hansa-Partner.

 5. Special categories of personal data and personal data relating to criminal convictions and offences

  We don´t process sensitive category personal data or data relating to criminal convictions and offences.

 6. Collection of personal data

  We collect your personal data from you or from the company you represent.

 7. Third parties that we disclose your personal data to inside EU/EEA

  We don´t disclose personal data to third parties.

 8. Transfers of personal data outside EU/EEA area

  We don´t transfer personal data outside EU/EEA area.

 9. Profiling and automatic decision making

  We don´t process your personal data for profiling or automatic decision making purposes.

 10. Retention periods

  We will remove your personal data after becoming aware that you no longer represent the company. In other case personal data are kept for three years after the last business transaction.

 11. Data Subject Rights

  Data subject, whose personal data Hansa-Partner is processing, has several data subject rights towards us as the controller. Below you will find information on how to exercise these rights. We will process your request and respond to your request without undue delay and in any event within one month of receipt of the request.

  • Right to information
   Data subject is informed about the processing of personal data by providing link to this privacy notice.

  • Right of access
   If you want to know what personal data we process about you, please send an email to mail@hansapartner.fi.

  • Right to rectification
   If you want to request rectification of incorrect personal data concerning you, please send an email to mail@hansapartner.fi.

  • Right to erasure
   If you want to request erasure of personal data concerning you please send an email to mail@hansapartner.fi.

  • Right to restriction of processing
   If you want to request restriction of processing of your personal data please send an email to mail@hansapartner.fi.

  • Right to data portability
   You don´t have the right to data portability, since Hansa-Partner is not processing your personal data based on consent or for performance of contract between you and Hansa-Partner.

  • Right to object

   • If you want to exercise your right to object to processing on grounds to your particular situation, please send an email to mail@hansapartner.fi.

   • If you want to object to processing your data for marketing purposes, please send an email to above mentioned email address and we will stop processing your personal data for this purpose immediately.

 12. Updating this privacy notice

  This privacy notice can be updated time to time and new version will be published on this site.

 13. Contact info and possible complaints

  If you have questions about how we process your personal data, please contact us at mail@hansapartner.fi.

  If you are not satisfied with how we process your personal data, you have the right to file a complaint with supervisory authority.

  Privacy notice has been updated 12/2023